Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Надання матеріальної допомоги
Остання редакція 30 Лип 2020 о 14:53
2590

Положення

про порядок надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету громадянам  м. Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах

(затверджено рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.02.2016 №110/4)

 

 1. Загальні положення

 

 1. Матеріальна допомога громадянам м. Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах (надалі – матеріальна допомога) надається за рахунок коштів міського бюджету додатково до передбачених чинним законодавством пільг і допомог.
 2. Категорії громадян, які мають право на отримання матеріальної допомоги, визначені Положенням про порядок надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету громадянам м. Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах (надалі – Положення).
 3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

 

 1. Порядок надання матеріальної допомоги та її розмір

 

 1. Рішення про надання матеріальної допомоги та її розмір приймається виконавчим комітетом міської ради або комісією з питань надання матеріальної допомоги громадянам м. Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах (надалі – комісія), на підставі пропозицій департаменту праці та соціального захисту населення міської ради та інших виконавчих органів міської ради.
 2. Матеріальна допомога надається громадянам, як правило, один раз впродовж календарного року (на сім’ю):

2.1.За рішенням комісії  -  до 500 гривень включно.

2.2. За рішенням виконавчого комітету міської ради за рахунок коштів загального фонду міського бюджету - до 1000 гривень включно; громадянам, яким виповнилося 100 і більше років – 1000 гривень; за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста від 1000 гривень і більше.

 1. При прийнятті рішення щодо надання матеріальної допомоги враховуються соціальний статус заявника, розмір доходу, стан здоров’я тощо, що підтверджується відповідними документами.
 2. До членів сім’ї належать: чоловік (дружина), неповнолітні діти, діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей, неодружені повнолітні діти, які

визнані інвалідами з дитинства І – ІІ груп або інвалідами І групи і проживають разом  з  батьками,  непрацездатні  батьки  чоловіка  (дружини), які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів.

 1. Для отримання матеріальної допомоги громадянам необхідно подати такі документи:            

5.1. Письмову заяву.

5.2. Письмову згоду на збір та обробку інформації про персональні дані, які необхідні для призначення матеріальної допомоги.

5.3. Копію паспорта та ідентифікаційного номеру.

5.4. Довідку про склад сім’ї.

5.5. Довідки про доходи членів сім’ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення.

5.6. Копії документів, що підтверджують статус заявника та членів його сім’ї.

5.7. Довідку про стан здоров’я або підтверджуючі документи про складність життєвих обставин, висновок МСЕК (для інвалідів І групи та ІІ групи (із психічним захворюванням), підтверджуючі документи щодо участі у військових діях в східних регіонах України (для учасників антитерористичної операції)  тощо.

 

 1. Комісія з питань надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету громадянам  м. Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах, та її повноваження

 

 1. Для оперативного розгляду звернень громадян виконавчий комітет міської ради створює колегіальний орган – комісію з питань надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету громадянам м. Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 2. Комісія в своїй роботі керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», комплексною Програмою «Захист» м. Чернівців, затвердженою на відповідні роки, та цим Положенням.
 3. До складу комісії входять депутати міської ради, працівники виконавчих органів міської ради, представники громадських благодійних організацій, установ, які безпосередньо вирішують питання соціального захисту населення.
 4. Склад комісії, голова, заступник голови та секретар затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.
 5. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина його членів.
 6. Засідання комісії проводить голова комісії, у разі відсутності – заступник голови комісії. Секретар комісії веде протокол засідання, який підписують головуючий та секретар комісії.
 7. Засідання комісії проводиться, як правило, не рідше одного разу на місяць.
 8. При прийнятті колегіального рішення про надання матеріальної допомоги в кожному конкретному випадку враховуються обставини, які склалися в сім’ї,

що підтверджується відповідним актом, соціальний статус сім’ї, стан здоров’я тощо.

 

 1. Категорія громадян, яким надається матеріальна допомога

 

 1. Матеріальна допомога   надається  громадянам,   які   зареєстровані  в  

м. Чернівцях, а саме: на лікування громадянам пенсійного віку, інвалідам, сім’ям, в яких виховуються  діти-інваліди,  одиноким,  які опинилися в складних життєвих обставинах; окремим категоріям громадян, які внаслідок важкої хвороби, смерті членів сім’ї, інших обставин потрапили в складне матеріальне становище тощо. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців, що передує місяцю звернення, не повинен перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених на день звернення відповідно до категорій.

 1. У виняткових випадках (що підтверджується відповідними документами) матеріальна допомога надається незалежно від доходів заявника, зокрема у разі:

2.1. Онкозахворювання,  пересадки органів, захворювання (поранення, контузія, травма тощо), пов’язаного з участю у військових діях в східних регіонах України,  та   інших   важких   форм   захворювання,   що   потребують   дороговартісного  лікування.

2.2. Стихійного лиха, пожежі (крім випадків, на яких поширюється Порядок надання разової грошової допомоги громадянам м. Чернівців, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій), катастрофи тощо.

2.3. Участі у військових діях в східних регіонах України громадян, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення (військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені  до  складу  Збройних  Сил  України,  Міністерства  внутрішніх  справ                                                     

України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно                       до  законів  України  військових  формувань  та  правоохоронних  органів)  та             працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення. 

У зазначених випадках матеріальна допомога надається громадянам (одному з членів сім’ї (дружина (чоловік), батьки, повнолітні діти)) у разі участі у військових діях у відповідному календарному році при поданні підтверджуючих документів.

   Якщо громадянин, який брав участь у військових діях, не звертався у відповідному календарному році за отриманням допомоги, матеріальна допомога може бути надана за минулий період при поданні підтверджуючих документів щодо участі у військових діях.

2.4. Загибелі (смерті) члена сім’ї:

2.4.1. При виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України.

2.4.2. Під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України.

2.4.3.  Що пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, які відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.

У зазначених випадках матеріальна допомога надається на лікування та вирішення різноманітних соціально-побутових питань.

 1. У разі смерті одержувача, матеріальна допомога виплачується одному з членів сім’ї померлого за умови подання відповідних документів (копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про смерть).
 2. Виконавчий комітет міської ради та комісія мають право відмовити в наданні матеріальної допомоги, якщо:

4.1. Особа, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги, не надала документи, визначені пунктом 5 розділу 2 цього Положення.

4.3. Сім’я впродовж поточного року отримувала матеріальну допомогу за рахунок коштів міського бюджету.

4.4. Сім’я заявника не належить до категорії осіб, вказаних в розділі 4 цього Положення.

 

 1. Порядок фінансування матеріальної допомоги

 

 1. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів міського бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.
 2. Головним розпорядником коштів міського бюджету для виплати матеріальної допомоги є департамент праці та соціального захисту населення міської ради.


Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter