Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Бізнес у Чернівцях
Остання редакція 03 Бер 2019 о 11:35
6853

Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Чернівцях на 2017-2018 роки,

затвердженої рішенням  міської ради VІІ скликання від 10.01.2017 року № 523

 

        В ході реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Чернівцях на 2017-2018 роки, виконавчими органами міської ради проводиться робота з виконання заходів щодо сприяння та підтримки розвитку підприємництва в місті.      

За період дії Програми напрямки роботи спрямовувалися на забезпечення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності, удосконалення дозвільних процедур та надання адміністративних послуг, дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної політики, ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування сучасної мережі об’єктів інфраструктури та забезпечення зайнятості населення.

       В місті здійснювали діяльність 2265 підприємств малого і середнього бізнесу, з них 89 - середніх  та 2176 – малих підприємств (у тому числі 1826 – мікропідприємств), що разом становить 55,9% від загальної кількості підприємств області. В структурі підприємств за їх розміром, частка малих підприємств становила 96,1% , середніх - 3,9%.  Крім того, підприємницьку діяльність здійснювали 21,9 тис. фізичних осіб - підприємців.

      У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населенняміста припадало 85 середніх та малих підприємств, у тому числі малих підприємств - 82,      середніх - 3 (динаміка показників  наведена в діаграмі 1).

Діаграма 1

 Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

За видами економічної діяльності, найбільша кількість підприємств здійснювали діяльність у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, промисловості, операцій з нерухомим майном та будівництві.

За даними Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у  Чернівецькій області, станом на 01.10.2017 року,  кількість платників  податків - суб’єктів господарювання становила 31,4 тис. осіб, з них 25,8 тис. осіб - суб’єкти малого і середнього підприємництва.

      На спрощеній системі оподаткування, за І-ІІІ групами оподаткування, перебувають 16606 суб’єктів малого і середнього бізнесу. Порівняно з показником на початок 2017 року, кількість суб’єктів підприємництва збільшилася  на 3349 осіб або  на 25,3%.

      Відповідно до рішення Чернівецької міської ради VІІ скликання від  09.02.2017р. № 581, з березня 2017 року ставки єдиного податку для платників          І та ІІ груп оподаткування застосовуються з понижуючим коефіцієнтом 0,5.

Упродовж січня - жовтня 2017 року, за даними відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного управління міської ради, зареєстровано 505 юридичних осіб та 3332 фізичні особи - підприємці. Порівняно до показників аналогічного періоду 2016 року, кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців збільшилась на 2097 осіб або у 2,7 разів,  юридичних осіб  - на  167 осіб або 49,4%. 

        Динаміка показників державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  наведена у діаграмі 2.

Діаграма 2

Показники державної реєстрації суб’єктів підприємництва  

На малих і середніх підприємствах міста відслідковується позитивна динаміка щодо зростання обсягів реалізованої продукції. Так, суб’єктами малого і середнього підприємництва міста було реалізовано продукції, товарів та надано послуг (за рахунок усіх видів економічної діяльності) на 15201,8 млн. грн., у тому числі  середніми - 8877,9 млн. грн. (58,4%), малими  - 4974,1 млн. грн. (32,7%).  Порівняно з  показником попереднього року обсяг реалізованої продукції на малих та середніх підприємствах  збільшився на 2620,7млн.грн. або 20,8%.  Частка малих і середніх підприємств міста у загальному обсязі реалізованої продукції відповідних підприємств області збільшилась на 2,5 % та складає 71,3%.

Динаміка показників реалізованої продукції підприємствами малого і середнього бізнесу наведена у діаграмі 3.

Діаграма 3

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих та середніх підприємствах

За даними податкової служби міста, станом на 01.10.2017 року у малому та середньому бізнесі міста працювали 64,7 тис. осіб. Питома вага зайнятих працівників на малих підприємствах міста у загальнообласному показнику склала 58,1%, на середніх підприємствах - 67,8%.

       Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього бізнесу, з урахуванням фізичних  осіб - підприємців, становила 38,9 тис. осіб, з них у суб’єктів малого бізнесу - 18,7 тис. осіб, середнього - 20,2 тис. осіб.  Динаміка показників зайнятості у  малому та середньому бізнесі наведена у діаграмі 4.

Діаграма 4

Кількість зайнятих осіб у малому та середньому бізнесі м.Чернівців

       Суб’єктами підприємницької діяльності забезпечується наповнення  доходної частини міського бюджету. За даними Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області, станом на 01.10.2017 року, обсяг надходжень до міського бюджету від здійснення підприємницької діяльності становить 420225,6 тис. грн., або 56,3%  від загального обсягу надходжень. Порівняно до показника відповідного періоду 2016 року обсяг надходжень збільшився на  89784,2 тис. грн. або 27,2%.  Динаміка показників наведена в діаграмі 5.

Діаграма 5

Обсяг надходжень до міського бюджету від діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу м.Чернівців         

       Забезпечувалася прозора система планування та підготовки регуляторних актів.  Затверджено Плани діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік та плани - графіки проведення відстежень результативності діючих регуляторних актів. Відповідно до затверджених Планів, упродовж 10 місяців 2017 року на офіційному веб - порталі міської ради в розділі «Регуляторна політика» та газеті «Чернівці» оприлюднено 7 проектів регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу та базовим відстеженням  результативності їх дій. Міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 3 регуляторних акти.

      Впроваджуються заходи з вдосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг в м.Чернівцях. Загальний перелік адміністративних послуг складає 207 видів. Додатково виділено приміщення площею 50 кв.м. та кошти міського бюджету на закупівлю обладнання та облаштування  автоматизованих робочих місць з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі  ID - картки.

        Проводиться робота з  модернізації електронної черги та придбання техніки для роботи з важкими графічними задачами. Також, виконавчі органи міської ради долучилися до системи надання адміністративних послуг в електронному вигляді через портал державних послуг IGov. Сформовано перелік адміністративних послуг, надання яких буде організовано в електронному вигляді, або «за одне відвідування заявника».   

Станом на 01.10.2017 року адміністраторами Центру надано 27544  адміністративні послуги і документи дозвільного характеру та 32,7 тис. консультацій.

       Для покращення обслуговування платників податків функціонує Центр обслуговування платників податків з видачі довідок, дозвільних документів, прийому податкової звітності та надання  інформаційних послуг. Упродовж січня - вересня 2017 року платникам податків надано 34,9 тис. адміністративних та 8,7 тис. інформаційно-консультаційних послуг. Відповідно до показників 9 місяців  2016 року  загальна кількість наданих послуг збільшилася в 1,6 разів. 

      Впроваджуються заходи щодо легалізації тіньової зайнятості осіб та виплати заробітної плати працівникам у сфері малого і середнього бізнесу. Упродовж звітного періоду податковою службою міста проведено 21 перевірку СГД – юридичних осіб, у 19 випадках встановлені порушення. За результатами перевірок донараховано податку на доходи фізичних осіб в сумі 410,1 тис.грн. Також, проведено 19 планових та позапланових перевірок фізичних осіб-підприємців, додатково нараховано 10313,5 тис.грн. Проведено 134 робочі зустрічі з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями щодо підвищення рівня заробітної плати до середньої по Чернівецькій області. За результатами проведеної роботи суб’єктами підприємництва додатково укладено 717 трудових угод з найманими працівниками.    

      З метою забезпечення виконання вимог статті 265 Кодексу законів про працю України щодо легалізації трудових відносин між суб’єктами підприємництва та найманими працівниками,  дотримання рівня оплати праці, до відома  суб’єктів підприємництва доведена інформація про відповідальність та штрафні санкції за порушення цих вимог. Проведено 4 семінари для суб’єктівгосподарювання сфер готельного та ресторанного бізнесу, будівництва, торгівлі та виробництва щодо дотримання  вимог трудового законодавства з цих питань.

      Проведено 9 засідань міської робочої комісії з питань легалізації виплати заробітної плати, на яких проаналізовано рівень нарахування заробітної плати на 72 підприємствах, що відносяться до різних видів економічної діяльності.

      Підтримуються підприємницькі ініціативи щодо започаткування власного бізнесу, 5 безробітних осіб закінчили навчання з основ підприємницької діяльності, розробили бізнес-проекти та отримали одноразову допомогу в сумі 107,0 тис.грн. для  відкриття власного бізнесу.

      Для підвищення поінформованості безробітних про стан ринку праці та перспективи розвитку підприємництва проведено 92 тематичних семінари,  22 міні-ярмарки вакансій та 23 презентації за участю 25 роботодавців. На вільні робочі місця  працевлаштовані 2547 осіб, що на 11,1% більше показника відповідного періоду минулого року.

   З метою ефективного використання існуючих ресурсів міста сформовано та постійно оновлюється реєстр пропозицій суб’єктів господарювання та інформація про інвестиційно-привабливі земельні ділянки, вільні приміщення як комунальної, так і інших форм власності, які можуть бути запропоновані суб’єктам підприємництва для здійснення підприємницької діяльності.

    Сформовано та затверджено міською радою перелік земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах у формі аукціону: 7 земельних ділянок плошею 2,1186 га., з них 2 - комерційного призначення.  До реєстру вільних виробничих площ, які можуть бути використані для здійснення підприємницької діяльності, включено 15 приміщень загальною площею 14,8 тис. кв.м.; передано в оренду на конкурсних засадах 5 об’єктів,  по намірам -  22  об’єкти комунальної власності. З метою ознайомлення суб’єктів підприємництва забезпечено вільний  доступ до реєстрів пропозицій та інформацій на  веб - порталі  Чернівецької міської ради.

      Для інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва на веб-порталі міської ради (рубрика «Економіка і бізнес») щокварталу оприлюднюється інформація щодо виконання заходів з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва.

       На виконання заходів з реалізації Програми розроблено проект регуляторного акта міської ради «Положення про умови та порядок надання фінансової підтримки шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього підприємництва міста Чернівців». Проект Положення обговорено на засіданні міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, оприлюднено на офіційному порталі Чернівецької міської ради і газеті Чернівці» та відповідальною постійною комісією міської ради з питань регуляторної діяльності надано експертний висновок щодо регуляторного впливу цього проекту. З метою отримання висновку щодо відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, проект регуляторного акта направлено на погодження в Державну регуляторну службу України.

      Відбулися заходи, спрямовані на розвиток бізнесу та покращення інвестиційно-інноваційної діяльності. З метою ознайомлення суб’єктів підприємництва міста з правилами підготовки пропозицій та подальшої участі у грантових проектах програми Євросоюзу «Горизонт 2020», за ініціативи Національного контактного пункту рамкової програми Євросоюзу «Горизонт 2020» - «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва» та підтримки міської ради, проведено інформаційний день «Горизонт 2020: можливості співпраці академічних установ із малим та середнім бізнесом».  В рамках цього заходу обговорено можливості залучення інноваційними малими та середніми підприємствами грантових коштів Євросоюзу у розвиток виробництва.

       З метою сприяння розвитку міжнародного співробітництва шляхом залучення зовнішніх фінансових ресурсів, розроблено проект Положення про механізм погодження співфінансування участі міської ради у грантових проектах. 

       Для активізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва  щодо залучення фінансової допомоги як допоміжного інструменту економічного та соціального розвитку міста, виконавчими органами міської ради продовжується робота щодо підготовки проектів в рамках першого конкурсу заявок Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна 2014-2020», що фінансуватиметься за кошти фонду Європейського інструменту сусідства.

        Впроваджені заходи з реалізації проекту «Розвиток інноваційного  потенціалу СV», в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі). За результатами проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель «ProZorro»,  переможцем визнанаАсоціація «Кластер Буковинських інноваційних технологій імені Йозефа Шумпетера». 

    Розроблено 22 навчальні  програми, упродовж березня - жовтня 2017 року проведено більше 60 тренінгів та семінарів з інноваційних технологій, якими охоплено майже 700 осіб, з числі суб’єктів бізнесу, студентської та учнівської молоді, безробітних та інших категорій.

     З метою  підтримки розвитку інноваційних  технологій, створення ІТ - рішень у сфері енергозбереження, в серпні 2017 року,  за фінансової підтримки міської ради, на базі Асоціація «Кластер Буковинських інноваційних технологій імені Йозефа Шумпетера» організовано та проведено Хакатон  «BukEnerHach-2017». Переможцями визнані наступні проекти:

«Інженерне рішення «Droptableteams»  - економія на подаванні пониженої напруги на тролейбусні лінії замість стандартної;

- проект«SIBS» - розумна енергонезалежна смарт-зупинка для громадського транспорту;

- енергосервіс «ECONS» - використання датчиків руху для економії електроенергії на вуличному освітленні міста Чернівці.

Впроваджуються бізнес-освітні заходи, спрямовані на реалізацію стартап-ідей (проектів). За результатами проведення процедури закупівлі навчальних послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», розпочато впровадження навчального проекту «Education - BukStartUp», який складається з  теоретичного та практичного модулів,  розробки стартап - проектів. Також, передбачено створення відкритої універсальної краудфандінгової платформи  для пошуку фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію стартап - проектів.

    На базі Чернівецької торгово-промислової палати проведено  2 семінари «Основні аспекти проведення електронних закупівель через систему «ProZorro». Для учасників заходу виготовлено збірник чинних нормативно-правових актів, які регламентують порядок проведення публічних закупівель.

      Забезпечена підтримка Асоціації «Кластер Буковинських інноваційних технологій ім. Йозефа Шумпетера» щодо організації участі представників місцевих фірм, які спеціалізуються в сферах ІТ, в Експо-конференції ІТ «DEVTALKS»,  що  відбулася  в червні 2017 р. в  м. Бухаресті (Румунія).

      В червні 2017 року ТДВ «Чернівецький хімічний завод», ТОВ «Аркат», компанія «UkrainianStyle» та ПП «StaeMaks» взяли участь в Міжнародному інвестиційному форумі «Інвестиції та можливості співробітництва» (м.Бельц, Республіка Молдова) та представили продукцію власного виробництва.

    Надана практична допомога ТОВ «Аркат», ПП «StaeMaks», ТОВ «Нова енергія», ТОВ «Максимус» у налагодженні ділових контактів з представниками бізнесу Молдови та Румунії в напрямку просування продукції власного виробництва на молдовський та румунський ринки, у тому числі за сприяння Ради експортерів та інвесторів Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України.

     У вересні 2017 року, за участю Представництва Євросоюзу в Україні, для представників бізнесу міста проведена панельна дискусія на тему «Як вийти на ринки ЄС: можливості, шляхи, інструменти, історії успіху місцевого бізнесу». Відбувся конструктивний обмін досвідом ведення експортної діяльності. 

      Впроваджені заходи з організації та проведення міського свята «Петрівський ярмарок». В липні 2017 року відбулося  міське свято «Петрівський ярмарок», в рамках якого  проведено:

   -  виставки-продажі продовольчих та непродовольчих товарів, хлібобулочних та кондитерских виробів, продукції бджільництва, будівельних матеріалів, друкованої продукції, виробів майстрів народних ремесел, художинків та митців;

     - презентації фінансових, рекламних, туристичних та інших послуг, продукції ресторанного господарства, виставка автомобілів та медичне містечко.

         До участі у Петрівському ярмарку залучено 759 учасників з міста Чернівці, районів Чернівецької області та 22 областей України.

        У вересні 2017 року відбулися урочисті заходи з нагоди святкування Дня підприємця.  Кращі суб’єкти  підприємництва міста відзначені Грамотами Чернівецького міського голови та подарунками.

        На фінансування заходів з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Чернівцях, у 2017 році спрямовано                490,0 тис.грн. коштів міського бюджеу, що становить 20,1% від обсягу асигнувань, передбачених Програмою. Фінансування видатків надано з червня 2017 року.        Упродовж звітного періоду використано 380,143 тис.грн. Так, в рамкахвиконаннязаходівз реалізаціїПрограми розвитку малого і середнього підприємництва, надана фінансова підтримка щодо організації та проведення наступних заходів: - міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017;- відкритого відбіркового туру Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та візажу «Б’юті Кубок Буковини»;-  Хакатону «BukEnerHach -2017»;-  відзначення кращих суб’єктів підприємництва з нагоди  святкування Дня  підприємця;- облаштування ковальської майстерні, проведення майстер-класу з техніки кування та виготовлення презентаційного кованого виробу (з нагоди святкування Дня міста); -   «Свята гарбуза» ( в рамках заходів до Дня міста);-    майстер-класу з кулінарного мистецтва за участю фіналіста телевізійного шоу  «Майстер-шеф» (до Дня міста);-   впровадження навчального проекту «Education - BukStartUp» для майбутніх стартапів та створення універсальної краудфандінгової платформи для пошуку фінансових ресурсів.

     На даний час департаментом економіки міської ради впроваджуються організаційні заходи щодо створення інтерактивної карти розташування на території міста Чернівців закладів торгівлі, ресторанного господарства, аптечної мережі тощо.

      В рамках заходів до новорічно-різдвяних свят, в грудні 2017 року планується проведення конкурсу оформлення вітрин закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Робота з виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Чернівцях на 2017- 2018 роки  продовжується.Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter